2012. augusztus 23., csütörtök

Nagynyárádi Tábor

   3.nap: 2. rész

  "Örültünk, hogy Marának volt lehetősége tolmácsolni, népszerűsíteni az alkotó munkánk, a foltvarrás szépségét, a hagyományok megőrzésének fontosságát, nem utolsósorban a csillagok üzenetét. Azt a tiszteletet, amelyet nem csak egy szakma, de rendkívül színes és értékes egyéniség, János bácsi példamutató élete, kitartása, alázata egy szakma iránt képviselt. Ezt mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a szervezők is fontosnak tartották, hogy ezeket a gondolatokat, értékeket Mara tolmácsolhassa. Ezzel is felhívhassa a figyelmet arra,hogy a ma oly rohanó világunkban ápolni kell az értékeinket és a fiataloknak tovább kell vinni a hagyományokat."

Anna és a táborlakók 
Ildi - Mariann (Marica) - Ildikó

Ildi - Anna - Ildikó


  "Köszönöm a felkérést, megtiszteltetésnek érzem, hogy elmondhatom gondolataimat. Egy héttel ezelőtt itt jártam Nagynyárádon a kiállító teremben, a falak üresek voltak. Most visszatérve látom, hogy a kékfestő anyagok felöltöztették a termet, megváltoztatták a teret, energiával töltötték meg.
     A  kékfestő mesterek munkái lenyűgözőek. El lehet kalandozni a képzeletünkben, hogy melyik minta hogyan készül, milyen folyamatokon ment át, miután kézbe vehetjük. Ismerhetjük, tudhatjuk, hogy kinek a munkája. Megmaradt nekünk ez a kincs, ami a kultúránk részét képezi. Egy kis mag, a Tolnai, a Győri, a Tiszakécskei, amit nagyon kell óvnunk, vigyáznunk kell rá, őrizni és védeni. Tovább kell éltetnünk azzal, hogy használjuk, az életünk részévé tesszük.   Hálás vagyok, amiért itt lehetek Nagynyárádon és megismerhettem Sárdi János bácsit, akinek humora és szellemi frissessége irigylésre méltó. "Kékfestőnek lenni Isten áldása"- vallja János bácsi. Köszönöm, hogy példát mutat a szakma iránti szeretetével, tiszteletével, alázatával. Megmutatta, hogy érdemes kitartani az értékeink mellett, hogy feladatunk van, amire születtünk, amit csinálnunk kell. Lehetnek hegyek és völgyek, de ki kell tartani, hinni kell egy életen keresztül."

MEMENTO című quilt jelentése: egy fontos dologra emlékeztető jel, vagyis emlékezz....!

   A tervezés során fontos volt, hogy a kép a kékfestő anyagot hirdesse, és másik színnel ne vegyük el a hangsúlyt a kékfestőről. Így meghatároztuk, hogy csak eredeti kékfestő anyagot használunk. A kékfestő anyagról a vízre és  az égboltra asszociáltam. Elsődlegesen az anyagot figyelve az jutott eszembe, hogy éjszaka van, éjjel a csillagos ég alatt fekszem. Így elhatároztuk, hogy a  motívum a csillag legyen, ezen belül a sötét és világos kontraszttal lehet játszani, erre építeni. A csillag motívum sokféle jelentéssel bír.
   Azt gondoltuk, hogy János bácsi most 92 éves, így legyen annyi csillag, ami az éveinek számát is szimbolizálja. Az elképzeléseinket túlszárnyaltátok, és összesen 121 csillag gyűlt össze! 


   Hozta a postás a csillagokat, olyan jó és izgalmas volt várni és meglátni az újabb csillagot, ami biztosan más volt, mint ami addig érkezett. Nincs két egyforma, mindegyik más és más.
  A megérkezett csillagokat rendszereztem és egy belső rendet hoztam létre. Ennek így kellett történnie, mert az egész munka improvizációra épült. Nem tudtuk, ki hogyan fog gondolkodni és milyen csillagok érkeznek. Bíztam benne, hogy ha jó amit cselekszünk, ki fog alakulni egy belső szabály, amely harmonikussá teszi majd a képet. Ahogy a természetben, úgy a képalkotásban is fontos az a szabály, amely nem észrevehető, de nélküle nincs egység. És így is lett. Nagyobb egységeket tudtam létrehozni azokkal a csillagokkal, akik hasonlóképpen gondolkodtak. Ki milyen mértékbe használt erős kontrasztot a csillagon belül, vagy a csillag és a háttér között. 

A képnek van egy középpontja, ami köré építkezik körkörösen a körönként hasonló csillagok. Egyszerre ritmust adva a képnek, ugyanakkor az összefogást is jelképezi. Majd a sarkokban és a négyzet oldalfelező pontjaiban elhelyezett hasonló csillagok keretezik, összefogják a képet. Ezeket, ha szemünkkel öszzekötjük egy láthatatlan vonallal, akkor egy csillagot formáznak.


  A kék szín sötét-világos árnyalatai gazdaggá, izgalmassá, ritmusossá teszik a képet. A csillagok formája és a kontraszt különbségei adják még a kép szépségét. Mindegyik csillag más és más, nincs két egyforma megoldás, mind ahogy mindannyian különbözőek vagyunk, mint a csillagjaink, mégis egységet alkotunk, egy közös célért dolgozunk. Közösen, festettünk az anyaggal. 
A belső összefüggések, jelképek generálják, megmozgatják azokat az energiákat, amiket jelképeznek.
 Az ember azért hozott létre szimbólumokat, hogy kifejezze velük mindazt, amit tudatosan megtapasztalt, de másképpen nem tudott kifejezni, azaz az ember tudatának természetét képezik le. Természetfeletti igazságokhoz vezetnek el, vagyis a hétköznapi valóságon túl megélhető igazságról szólnak.


A csillagos ég ősidőktől fogva az ember vallásos és természetvizsgáló érdeklődésének középpontjában áll. Talán a relytélyessége miatt a csillag, mint jelkép, sok kúltúrában jelentkezik. Az ókori fejlett kultúrákban a csillagos ég a túlvilág, a csillagok pedig az "istenek és hősök" megtestesülései voltak. Egyiptomban például csillag hieroglifával írták le az Isten szót. A természeti népek is felsőbbrendű lényeket láttak az égitestekben, eredetileg az ősök szellemeit, a halottak lelkeinek vélték a csillagokat. Az óegyiptomiak hite szerint a csillagos ég a lelkek otthona. Az ószövetség az örök életre jutott igazakat csillaghoz hasonlítja. 
A népmeséink tanúsága szerint elődeinknél is a csillag istenháromságot alkot a Nappal és a Holddal, valószínüleg ezért lett a kereszténységben a csillag a teremtés és a szentháromság jelképe.

Az Ó-és Újvilág műveltjei a négy legfényesebb csillagot: 

Vénusz -fehér
Mars - vörös
Merkúr -sárga
Szaturnusz - kék
az égtáj őreinek nevezték. Érdekes, hogy van egy kék csillag, a Szaturnusz, mely tágabb asztrológia értelemben az Egyetemes Felelősségtudatot megtestesítő bolygó. Azért hívják a Nagy Tanítómesternek, mert addig kell- egy általunk ismeretlen élethelyzettel találkoznunk különböző tapasztalások láncolatán keresztül, amíg ráébredünk a személyes harmóniánk szükségének tudatára. Az a személy aki kezdi végre felismerni a benne működő, visszafogó és ismétlésre szorító szaturnuszi erőket, az hozzá fog saját személye pozitív átalakításához: a másokkal szemben táplált ellenséges képzetektől, a negatív gondolatképektől való megtisztításához. Ezek hatására rá kellene jönnie a vele történő és általa előidézett események igazi jelentésére és értékére, vagyis a benne létező harmóniát kellene a saját személyiségén belül felszínre hoznia.

 A szaturnusz a teremtést jelképezi, annak alapelvét biztosítja, mely szerint nem ismer kivételt és előjogokat.  A teremtés a gondolattal indul, majd szóval folytatódik. Minden szónak teremtőereje van, de a jelkép, mivel több szó nyilvánul meg benne, koncentrált erővel teremt. A szimbólumok tehát energiát képviselnek, ezért tudatos használatukkal előhívhatjuk azokat az erőket, amelyeket magukban rejtenek.

 Energiát képviselnek a számok is: 121 csillag,
 a benne levő számok jelentése: 

1: a teremtés, nyitottság, egyediség,
2: nőiesség, lelki erő, érzékenység
számok összege: 4: összpontosítás, akaraterő

  A csillag a csillagászat szaknyelvében olyan égitest, amely nukleáris energiát termel, így saját fénnyel rendelkezik. Ezért a csillagok jelképezik a fényt, amely irányt mutat.
  A kék szín a női energiákat, a női erőt jelképezi, a keresztény szimbolikában az angyalok és Szűz Mária színe. Az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, az elmélkedés és megnyugvás kifejezője. 
 111-en adtuk össze a csillagokat, azért ez a szám is figyelemre méltó, aminek az összessége a 3 szám, aminek jelentése: a kapcsolatteremtés, és büszkeség.

Legyünk büszkék arra, amit közös erővel létrehoztunk!

Szipl Mara 
textiltervező4 megjegyzés:

Luca írta...

Mara ez nagyon érdekes volt. Jó volt olvasni. A kékfestő anyagok csodaszépek!
Mégegyszer köszönöm, hogy részese lehettem a csillag varrásnak.

Unknown írta...

Köszönöm. Örülök, hogy részese voltál.

Márta néni azéris írta...

Adjon még a csillagos ég sok-sok évet János bácsinak, és sok sok János bácsit a foltvarróknak, mert ettől lesz a foltvarrás FOLTVARRÁS csupa nagy betűvel.

(sajnos robot vagyok, harmadszor (hatodszor se) se találom el, hogy a kriksz kraksz milyen betű akar lenni. Vegyétek már le a szóellenőrzést!!)

mara írta...

Köszönöm a figyelmeztetést, hogy ez neked problémát jelent! Eddig eszembe sem jutott, hogy le lehet ezt venni, de most remélem sikerült:)